speaker-photo

Urszula Jóźwiak

Prezes Zarządu Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut ESG

Prezes Zarządu Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, ekspert Instytutu ESG. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji kampanii społecznych i medialnych, przeprowadzania audytów komunikacji oraz przygotowywania strategii CSR. Zajmuje się doradztwem w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Kieruje działaniami Fundacji mającymi na celu wspomaganie rozwoju gospodarczego Polski. Organizuje Kongres ESG - pierwszy okrągły stół poświęcony kwestiom ESG i wypracowaniu rekomendacji dla Polski dla wszystkich zainteresowanych grup.