Agenda IV TECHCO Forum Dzień 1 - 21 listopada

 

10.00 - 10.05

 • dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

10.05 - 10.20

 • Małgorzata Greszta, Sustainability Advisor, Managing Partner, CSR Consulting

10.20 - 10.55

 • Małgorzata Greszta, Sustainability Advisor, Managing Partner, CSR Consulting
 • dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH, Prodziekan ds. Współpracy i Rozwoju Wydziału Zarządzania, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Grzegorz Semerjak, Dyrektor Technologii i Rozwoju, ORLEN Południe 
 • dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 

Moderacja: Agnieszka Łyczak-Szymczyk, Sustainability Manager, BASF Polska

- Odpowiedzialny biznes - co dzisiaj realnie oznacza bycie zrównoważonym?
- Oczekiwania rynku, konsumentów i kontrahentów, a podejmowane działania.
- Zmiany na przestrzeni ostatnich lat, perspektywy na przyszłość.
- ESG - to tylko strategia i raportowanie, czy może coś więcej?
- Jak
zrównoważoność wpływa na konkurencyjność firmy?
- Rola branży chemicznej na drodze do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.
- Dobrowolne inicjatywy realizowane przez przemysł – znaczenie wymiany dobrych praktyk.
- Zrównoważone projekty i rozwiązania – Program „Razem dla planety”.
 

10.55 - 11.10

 • Henrik Laursen, Deputy Head of Unit (Unit ENV.B2: Safe and Sustainable Chemicals), Directorate General Environment, European Commission

- Harmonogram prac Komisji Europejskiej na rok 2024.
- Główne cele i priorytety.
- Kluczowe przepisy wchodzące w życie w roku 2024.
- Planowane inicjatywy mogące
mieć wpływ na funkcjonowanie branży chemicznej

11.10 - 11.45

 • dr inż. Arkadiusz Majoch, Dyrektor, Biuro Badań i Rozwoju Petrochemii i Rafinerii Przyszłości, ORLEN
 • Erik Strückmüller, Regional Development Manager, Central Eastern Europe, Lanxess
 • Piotr Szkoda, Head of Business, Energy Industry Poland, ABB Polska
  Moderacja: Aleksander Śniegocki, Prezes Zarządu, Instytut Reform

 

- Transformacja przemysłu – neutralność klimatyczna, cyrkularność, cyfryzacja, zrównoważone chemikalia – gdzie jesteśmy?
- Jaka jest odpowiedź biznesu na współczesne wyzwania środowiskowe i klimatyczne?
- Rozwój, nowe technologie i inwestycje
w niestabilnych czasach.
- W jaki sposób technologia wspiera proces zmian?
- Kluczowe rozwiązania i projekty przyszłości.
- Zeroemisyjny łańcuch wartości – zrównoważone surowce, zielona logistyka i przyjazne środowisku produkty – jak to zrobić?
- Bioróżnorodność – jak ryzyka, przekuć w korzyści?
- Rozwój zielonych produktów i usług kontra konkurencyjność – możliwości, ale i potrzeby branży.
- Wpływ regulacji na strategie firm – największe wyzwania 2024 roku.
 

11.45 - 12.10

12.10 - 12.35

 • Dorothee Arns - Director General, European Association of Chemical Distributors

 

- Dystrybucja chemikaliów w Europie - trendy i wyzwania rynkowe, środowiskowe i regulacyjne.
- Miejsce innowacji i zrównoważonego rozwoju w transporcie i dystrybucji – jaki jest przepis na sukces?
- Znaczenie współpracy w całym łańcuchu wartości w kierunku zielone
j i efektywnej dystrybucji.
- Transport a Zielony Ład –
wpływ Greening Freight Package.
- Jak budować i utrzymać konkurencyjność?
 

12.35 - 12.50

 • Tomasz Radomski, CEO & Head of Sales, Atos Polska

- Zrównoważony rozwój jako kluczowa kwestia decydująca o konkurencyjności przemysłu
- Wymagania klientów i interesariuszy w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi
- Priorytetowa rola dekarbonizacji w strategii firmy Atos
- Wykorzystanie wyzwań klimatycznych jako szansy dla przemysłu
- Redukcja emisji CO2 a poprawa wydajności i obniżenie kosztów produkcji

12.50 - 13.15

 • Damian Danielewicz, Młodszy Specjalista ds. Rozwoju Klienta, BASF Polska 
 • Annick Meerschman, Innovation Director, Cefic 
 • dr inż. Anna Zalewska, Advocacy Manager, BASF Polska 
  Moderacja: Klaudia Kleps, Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

- Znaczenie i rola recyklingu chemicznego dla osiągnięcia celów gospodarki cyrkularnej.
- Dlaczego zastosowanie podejścia mass
balance jest kluczowe?
- Bariery regulacyjne w rozwoju technologii recyklingu chemicznego - podsumowanie obowiązujących i projektowanych przepisów krajowych i unijnych.
- Wpływ procedur administracyjnych na planowane inwestycje.
- Potrzeby i oczekiwania rynku.
 

13.15 - 13.25

 • Azelis Polska
 • BASF Polska
 • Donauchem Polska
 • FOSFAN
 • IMCD
 • NOVOL
 • ORLEN
 • ORLEN Południe

13.25 - 14.05

14.05 - 15.35

 • Klaudia Cholewa, Senior Associate, Rymarz Zdort Maruta
 • Agnieszka Skorupińska, Partner, Head of Environmental Law & ESG Practice,  Rymarz Zdort Maruta


Mapa regulacyjna dla branży chemicznej – co już za nami, co nas jeszcze czeka? 
Omówienie wybranych regulacji, m.in.: 

- Powietrze – dyrektywa ws. emisji przemysłowych, rewizja dyrektywy ws. ochrony powietrza.
- Ziemia – inicjatywa zdrowe gleby.
- Woda – zmiany kluczowych dyrektyw unijnych oraz zmiana prawodawstwa krajowego, Blue Deal.
- Opakowania i odpady opakowaniowe – status prac nad rozporządzeniem PPWR.
- Ekoprojektowanie – nowe wymagania dla zrównoważonych produktów przemysłu chemicznego

- Krótka sesja Q&A 

15.45 - 17.15

Nadzwyczajne Posiedzenie Komisji PIPC. Dyskusja nad ścieżką transformacji polskiej branży chemicznej - Transition Pathway for the Polish Chemical Industry. Przedstawienie pierwszych założeń dokumentu. 

 • Prowadzący: Szymon Domagalski, Radca ds. Regulacji, Pion Rzecznictwa i Legislacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

 

- Wyzwania i droga do ich realizacji. Czy konkurencyjność da się pogodzić z zeroemisyjnością?
- Finansowanie kluczem do zrównoważonych inwestycji.
- Badania, innowacje, technologie - od koncepcji do wdrożenia.
- Niezachwiany dostęp do surowców filarem autonomii strategicznej.
- Infrastruktura - jak dostosować ją do nowego
miksu energetycznego?
- Bardziej efektywna i przewidywalna legislacja, czego oczekujemy od prawodawcy?
 

Dzień 2 - 22 listopada

 

10.00 - 10.20

 • Katarzyna Marczuk-Pieńkowska, Counsel, Dentons 

 

- Najważniejsze zmiany w zrewidowanej wersji rozporządzenia w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP).
- Planowane ograniczenia dla PFAS - refleksje po pierwszym etapie konsultacji.
- Rewizja rozporządzenia REACH - kiedy możemy się jej spodziewać i które z założeń strategii CSS będą dzięki niej wdrożone?
- Czy zapowiedziana inicjatywa wprowadzająca zakaz produkcji z przeznaczeniem na wywóz chemikaliów zakazanych w Unii Europejskiej doczeka się realizacji i w jakiej formie?
 

10.20 - 10.35

 • Łukasz Kordon, Business Manager, Evonik

- Pierwsza oficjalna prezentacja Programu Evonik Circular Economy w Polsce

10.35 - 10.50​

 • Martyna Jankiewicz, Project Manager, PROZON Fundacja Ochrony Klimatu

10.50 - 11.10

 • Wojciech Puch, Sales Director, Atos Polska 
 • Alicja Strzemieczna, Sales Director, Central Eastern Europe, Advantech Europe

 

- Internet of Things (IoT) oraz Sztuczna Inteligencja (AI) - kluczowe elementy w transformacji przemysłu chemicznego
- Zdalne monitorowanie i kontrolowanie procesów produkcyjnych
- Zwiększenie efektywności operacyjnej i redukcja zużycia energii
- Zbieranie danych w czasie rzeczywistym z zaawansowanych sensorów i urządzeń IoT
- Identyfikacja obszarów potencjalnych oszczędności

11.10 - 11.20

11.20 - 12.00

 • Renata Auchimik, Ekspert, Dział Regulacji, ORLEN
 • Piotr Mikusek, Menadżer ds. Regulacji Energetycznych, Grupa Azoty
 • Maciej Pyrka, Zastępca Kierownika Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji, KOBiZE 
  Moderacja: dr Łukasz Wyszomirski, Adwokat, Partner, Kancelaria Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

 

- W jaki sposób reforma systemu EU ETS wpłynie na funkcjonowanie branży chemicznej? Wyzwania związane z wycofywaniem bezpłatnych uprawnień do emisji.
- Wpływ CBAM na konkurencyjność na europejskim rynku.
- Ryzyko ucieczki emisji poza UE – ocena skuteczności CBAM w okresie przejściowym.
- Koszty związane z EU ETS, a wykorzystanie technologii CCUS do ich redukcji.
- Wpływ CCUS na tempo transformacji energetycznej do 2030 r. - potrzeba wprowadzenia odpowiednich regulacji i źródeł finansowania.
- Czy Polska dysponuje potencjałem do rozwoju infrastruktury CCUS?
- Koszty inwestycji w CCUS, lokalizacja zakładów produkcyjnych, scenariusze wykorzystania technologii, szanse i ryzyka.
- Znaczenie rozwoju automatyki i zarządzania zużyciem energii elektrycznej dla redukcji kosztów przedsiębiorstw.
 

12.00 - 12.20

 • Adam Juszczak, Ekspert w Zespole Klimatu i Energii, Polski Instytut Ekonomiczny 

12.20 - 12.35

 • Rafał Frączek, Prezes Zarządu, EKO-KONSULT

 

- Rozwój rynku wodoru powiązany z rozwojem OZE (PV, wiatraki lądowe i morskie);
- Plany związane z energetyką jądrową (dużą i małą) czyli tzw. różowy wodór;
- Możliwości magazynowania wodoru w kawernach;
- Transport wodoru w formie gazowej, amoniaku i płynnej.

12.35 - 12.45

12.45 - 13.45

 • Klaudia Cholewa, Senior Associate, Rymarz Zdort Maruta

 

‑ Net-Zero Industry Act
‑ Reforma systemu EU ETS
‑ Graniczny podatek węglowy – CBAM
‑ Podziemne składowanie dwutlenku węgla - podsumowanie obowiązujących i projektowanych przepisów krajowych i unijnych
‑ Rewizja dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED III)
‑ Fit for 55 a wodór
‑ Krótka sesja Q&A