Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) jest organizacją reprezentującą branżę chemiczną wobec organów administracji publicznej, krajowej i zagranicznej oraz organizacji międzynarodowych. Polska Izba Przemysłu Chemicznego powstała w 1988 r.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest członkiem kluczowych stowarzyszeń biznesowych i naukowych w Polsce oraz jako jedyna organizacja ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na arenie międzynarodowej.

Cele i przedmiot działalności PIPC:

 • Wspieranie działań na rzecz rozwoju branży chemicznej;
 • Oddziaływanie na kształt ustawodawstwa gospodarczego i socjalnego wspierającego zrównoważony rozwój przemysłu chemicznego oraz uwzględniającego prawa i interesy członków;
 • Reprezentowanie interesów gospodarczych i społecznych Członków na szczeblu ogólnokrajowym i międzynarodowym;
 • Ochrona praw i reprezentowanie interesów Członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego i innych władz, związków zawodowych pracowników i innych organizacji.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego w gronie Członków zrzesza między innymi:

 • Największych producentów chemikaliów
 • Przedsiębiorstwa rafineryjne i petrochemiczne
 • Przedsiębiorstwa transportowe
 • Przedsiębiorstwa dystrybucyjne
 • Przedstawicielstwa przedsiębiorstw zagranicznych
 • Biura projektowe
 • Przedsiębiorstwa konsultingowe
 • Przedsiębiorstwa technologiczne
 • Instytuty naukowe i badawcze
 • Kancelarie prawne

PIPC jest członkiem Krajowej Izby Gospodarczej oraz szeregu stowarzyszeń zagranicznych, w tym – jako jedyna polska organizacja – jest rzeczywistym członkiem Europejskiej Rady Przemysłu Chemicznego CEFIC – ma prawo do reprezentowania polskiego przemysłu chemicznego na forum międzynarodowym.