Podsumowanie I TECHCO FORUM

 Podsumowanie I TECHCO FORUM

W trudnym roku pandemii COVID-19 Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC) postawiła na innowacje i przygotowała zupełnie nową inicjatywę w branży chemicznej – TECHCO Forum. Wydarzenie odbyło się w dniach 2-3 grudnia i połączyło w sobie aż trzy dobrze znane projekty PIPC. Uznani eksperci przedstawili tematykę związaną z ochroną środowiska naturalnego i klimatu, bezpieczeństwa oraz najnowszych rozwiązań Przemysłu 4.0. Po raz kolejny w tym roku wystosowano także apel, aby Polska Chemia w końcu została oficjalnie uznana za branżę strategiczną dla narodowej gospodarki.

–  W 2020 r. z uwagi na pandemię COVID-19 przenieśliśmy nasze główne projekty do wirtualnej rzeczywistości. PIPC postawiła na bezpieczeństwo wszystkich uczestników, wysoki poziom merytoryczny i atrakcyjną formę. Zauważyliśmy, że Polska Chemia potrzebuje wydarzenia, które przedstawia branżę w sposób wielowymiarowy, porusza tematy z różnych obszarów, dlatego program TECHCO Forum łączy w sobie zagadnienia trzech wartościowych projektów PIPC: Forum Ekologicznego Branży Chemicznej, Programu Bezpieczna Chemia i Projektu Chemia 4.0. Ochrona środowiska naturalnego i klimatu, bezpieczeństwo oraz nowe technologie w przemyśle to tematy, które obecnie są najważniejsze dla sektora – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC. – Ponownie apelujemy także, aby biorąc pod uwagę rolę Polskiej Chemii i wsparcie, jakiego potrzebuje nasz sektor, w końcu branża chemiczna została oficjalnie uznana za strategiczną dla polskiej gospodarki – dodaje Prezes Zarządu PIPC.

Wodór koniem zaprzęgowym polskiej gospodarki

Największym blokiem tematycznym w ramach TECHCO Forum było Forum Ekologiczne Branży Chemicznej. Eksperci ze świata administracji krajowej i unijnej, nauki oraz biznesu omawiali m.in. zagadnienia związane z odpowiedzialnością środowiskową firm, wpływem Europejskiego Zielonego Ładu na polski przemysł chemiczny czy też gospodarką cyrkularną i ochroną wód. Zdaniem ekspertów w dobie kryzysu klimatycznego, firma przyjazna środowisku, to organizacja, która oprócz oczywistych wymagań, do których wprowadzenia jest zobligowana prawnie, realizuje szereg działań poza nie wykraczających. Nie mogą to być działania wyrwane z kontekstu, ale zdaniem eksperta PKN ORLEN, muszą to być działania spójne. Wydatki na środowisko są inwestycją w lepszą przyszłość przedsiębiorstwa, bo ekologiczna odpowiedzialność, staje się istotnym czynnikiem decydującym o odniesieniu sukcesu na współczesnym rynku.

Nowe cele UE wynikające z Europejskiego Zielonego Ładu są bardzo ambitne i znacznie przyspieszają tempo przemian gospodarczych. Przykładowo, Grupa Azoty odpowiadając na wyzwania energetyczne, modernizuje zakładową energetykę. Firma odstąpiła od kolejnej jednostki opartej o węgiel i realizuje innowacyjny projekt. Związany jest on z wykorzystaniem ciepła z instalacji chemicznych i pozwoli Grupie Azoty na ograniczenie zużycia węgla. W ramach realizacji celów klimatycznych, podejmuje ona także działania wnikające z gospodarki wodorowej. Grupa Azoty jest producentem wodoru i zamierza uruchomić pierwsze w tej części Europy laboratorium, które będzie badało ten gaz. Już dzisiaj Polska jest potentatem w wykorzystaniu i produkcji wodoru w Europie. Gaz ten jest kluczowy dla wielu gałęzi chemii, sektora rafineryjnego, petrochemii i należy oczekiwać, że jego rola będzie rosła. Wodór będzie „koniem zaprzęgowym” gospodarki. Mówiąc o neutralności klimatycznej, która z jednej strony jest odpowiedzią na pewne potrzeby i oczekiwania, ale również z drugiej strony potencjalnym zagrożeniem, które widzi wiele firm, wodór jest czymś przed czym nie można uciec, to będzie narzędzie rozwiązania wielu problemów.

W trakcie TECHCO Forum dużo miejsca poświęcono również regulacjom unijnym, które mają duży wpływ na przemysł. Na ten temat rozmawiali m.in. eksperci z Kancelarii CMS. Kluczowym dokumentem dla przemysłu chemicznego jest tzw. strategia „Zrównoważona chemia”. Jest to dokument z października br. i adresowany jest wyłącznie do sektora chemicznego. Ideą stojącą u podstaw tej regulacji jest walka z zagrożeniami wynikającymi ze stosowania chemikaliów. Mają one być bezpieczniejsze od wyprodukowania do końca przydatności do użycia. W tym dokumencie kładzie się duży nacisk na kwestię bezpieczeństwa. Drugim jego aspektem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez przemysł chemiczny, czyli wprowadzanie m.in. nowych procesów i technologii.

Wiele aspektów bezpieczeństwa

Program TECHCO Forum był kompleksowy i wielowymiarowy, oprócz obszernego bloku dotyczącego zagadnień środowiskowych, zawierał także ciekawe części związane z bezpieczeństwem. W interesującej rozmowie w trakcie bloku Bezpieczna Chemia, przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii poinformował, że nie są znane jeszcze szczegóły wdrażania Strategii UE w zakresie chemikaliów na rzecz  zrównoważonego rozwoju, gdyż dokument ten nie jest celem w samym sobie. Strategia jest manifestem politycznym, który pokazuje, co będzie robić Komisja Europejska w przyszłości. Pierwszą inicjatywą, która powstanie będzie Okrągły Stół Wysokiego Szczebla, gdzie zasiądą ludzie z nauki, przemysłu, organizacje konsumenckie i przedstawiciele państw członkowskich.

Eksperci z biznesu zaprezentowali także wiele ciekawych praktyk związanych z bezpieczeństwem. Przykładowo w Grupie LOTOS już od pewnego czasu realizowane są inwestycje dotyczące poprawy bezpieczeństwa na instalacjach i obsługą ich przy użyciu urządzeń mobilnych. Ekspertka ABB zwróciła natomiast uwagę na zalety stosowania architektury referencyjnej, która zapewnia szablonową strukturę projektu dla przemysłowego systemu sterowania (ICS) oraz powiązanych z nim komponentów. Ciekawy temat bezpieczeństwa w logistyce i transporcie zaprezentował przedstawiciel firmy Dräger, który przedstawił blokadę Interlock 7000, uniemożliwiającą uruchomienie i obsługę samochodu osobie, która posiada jakiekolwiek stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Nie zapomniano także o wpływie pandemii COVID-19 na bezpieczeństwo pracy. Przedstawiciel firmy ANWIL zaprezentował wady i zalety pracy zdalnej. Poinformował, że niektórzy pracownicy, którzy przebywali dłuższy czas na home office, zaczęli mieć problemy związane z brakiem bezpośrednich kontaktów, a także nowe technologie okazały się barierą przede wszystkim dla osób starszych.

Technologie 4.0 siłą napędową rozwoju Polskiej Chemii

Ostatnim punktem TECHCO Forum był blok tematyczny – Projekt Chemia 4.0. Eksperci zgodnie stwierdzili, że w czasie pandemii COVID-19 firmy masowo upadają z powodu braku rentowności. Idealnym rozwiązaniem dla nich mogą być innowacyjne systemy oparte na sztucznej inteligencji, które dają możliwość zdalnej diagnostyki i oceny stanu technicznego maszyn. Rozwój technologii musi iść jednak w parze ze zmianą kulturową i mentalną w firmach. Ważne jest budowanie świadomości, kultury innowacyjności oraz promowanie przez kadrę zarządzającą wysokiego szczebla wśród pracowników nowych realiów. Niezbędna jest też otwartość do eksperymentowania i odejście od tego, do czego się już pracownicy do tej pory przyzwyczaili. Przemysł 4.0, innowacje, machine learning mają na celu ułatwić wszystkim pracę, a nie zastąpić istniejące etaty. Jak podkreślił przedstawiciel firmy Honeywell system w oparciu o modelowanie w czasie rzeczywistym, wiedzę ekspercką oraz analizę wizualną, generuje praktyczne zalecenia dotyczące działania i rentowności przedsiębiorstwa. W obecnych czasach firmy już nie sprzedają produktów, sprzedają rozwiązania i doświadczenie użytkownika.

Odpowiedzialność i troska

Forum Ekologiczne Branży Chemicznej organizowane jest w ramach międzynarodowego projektu Responsible Care, w Polsce realizowanego pod nazwą „Odpowiedzialność i Troska”. Wydarzenie to ma w Polsce długą tradycję –  odbyło się aż 16 edycji. W ramach programu „Odpowiedzialność i Troska” w tym roku jubileusz obchodzili: 20-lecie FOSFAN S.A., Brenntag Polska Sp. z o.o., PCC Synteza S.A., a jubileusz 10-lecia BASF Polska Sp. z o.o. Jak co roku przyznano również Certyfikaty Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care, otrzymały je: SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o., PCC Exol S.A. i PCC Synteza S.A.

TECHCO Forum

TECHCO Forum, zorganizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego odbyło się w formule online w dniach 2-3 grudnia 2020 r. W nowym wydarzeniu PIPC wzięło udział ponad 50 ekspertów ze świata administracji unijnej i krajowej, nauki oraz biznesu. W trakcie TECHCO Forum zaprezentowano najważniejsze, aktualne tematy, które są istotne nie tylko dla sektora chemicznego. Nowa inicjatywa PIPC stanowi płaszczyznę dyskusji, prezentacji, opisów case studies i propozycji nowych rozwiązań dla całego polskiego przemysłu. Partnerem strategicznym TECHCO Forum jest Grupa Azoty S.A., Partnerami Głównymi firmy: ABB, Dräger Polska Sp. z o.o. i Fluor S.A., Partnerami: Kancelaria CMS i Program „Odpowiedzialność i Troska”. Partnerami Strategicznymi Programu Bezpieczna Chemia są: Dräger Polska Sp. z o.o., Grupa Azoty S.A., Grupa LOTOS S.A., PKN ORLEN S.A., Partnerem Głównym: ANWIL S.A. Partnerem Strategicznym Projektu Chemia 4.0 jest: Grupa Azoty S.A., Partnerem Głównym: Honeywell Sp. z o.o.

Zapraszamy do obejrzenia nagrań z TECHCO Forum.