speaker-photo

Jarosław Pudzianowski

Główny Ekspert, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Ekspert w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji, ciągłości działania oraz przetwarzania i ochrony danych osobowych. Praktyk w zakresie audytów bezpieczeństwa, a także analiz ryzyka dotyczących bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania oraz oceny skutków dla ochrony danych zgodnie z normami ISO 27005, 29134 i 31000. Audytor wiodący ISO 27001 oraz ISO 22301. W latach 2105-2019 zatrudniony w Centrum e-Zdrowia na stanowiskach Pełnomocnika Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa, Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Ochrony Informacji Niejawnych. Prelegent w ponad 100 konwentach i konferencjach oraz uznany szkoleniowiec. Od stycznia 2019 zatrudniony w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, sekretarz Zespołu Incydentów Krytycznych, na co dzień zajmujący się zagadnieniami związanymi z cyberbepieczeństwem, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem procesowym oraz odpornością i ciągłością świadczenia usług realizowanych przez operatorów Infrastruktury Krytycznej.