speaker-photo

Krzysztof Mrówczyński

Menedżer ds. Analiz Sektorowych, Departament Analiz Makroekonomicznych, Pekao SA

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Wydziału Prawa na UW. Ekspert i menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze analiz sektorowych oraz strategii. Od 2019 roku kieruje zespołem analiz sektorowych w Banku Pekao SA. Autor licznych raportów, w tym z zakresu przemysłu chemicznego i branż pokrewnych. W przeszłości aktywnie zaangażowany w wiele projektów komercyjnych i strategicznych oraz prace nad strategią Banku Pekao SA.