speaker-photo

Paulina Flasińska

Kierownik Laboratorium Badania Niebezpiecznych Właściwości Materiałów, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

Paulina Flasińska, technolog chemii; od ponad dekady związana z bezpieczeństwem chemicznym, w szczególności badaniami materiałów niebezpiecznych (Umowa ADR, Rozporządzenia CLP i REACH, GHS), analizą zagrożeń chemicznych, wymaganiami dyrektyw Seveso III i ATEX Users. Jest kierownikiem Laboratorium Badawczego Niebezpiecznych Właściwości Materiałów w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie. Pełni funkcję eksperta w międzynarodowej grupie badawczej IGUS, zajmującej się tworzeniem metod badań materiałów niebezpiecznych w myśl przepisów Umowy ADR. Jest członkiem KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego i Komisji Bezpieczeństwa i Techniki PIPC. Jest autorem publikacji związanych z bezpieczeństwem chemicznym i środowiskowym oraz prelegentem na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Prowadzi szkolenia, dot. materiałów niebezpiecznych, w kraju i zagranicą. Dodatkowo jest prawnikiem i specjalizuje się w prawie Unii Europejskiej.