speaker-photo

Jakub Faryś

Prezes, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego

Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Pod jego kierownictwem – od 2002 r. PZPM stał się największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą oficjalnych importerów, przedstawicieli producentów i producentów pojazdów samochodowych, motocykli, a także producentów nadwozi, przyczep, naczep oraz części, zespołów i elementów pojazdów samochodowych, przeznaczonych do pierwszego montażu. Wspiera działania na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora motoryzacyjnego, uczestniczy w pracach rządu i komisji parlamentarnych przy opiniowaniu projektów najistotniejszych aktów prawnych dotyczących motoryzacji. Reprezentuje interesy firm członkowskich w organach Unii Europejskiej – w tym na forum Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej.
W 2019 roku objął prestiżową funkcję Przewodniczącego Liaison Committee w ACEA, która skupia prezesów organizacji motoryzacyjnych z 30 krajów europejskich (członkowie stowarzyszeni) i funkcjonuje w strukturze ACEA obok członków zwyczajnych, którymi są wszystkie europejskie koncerny motoryzacyjne.