speaker-photo

Paweł Banasik

Partner, Lider Grupy Industrials, Deloitte

Paweł Banasik jest doradcą podatkowym i Partnerem odpowiedzialnym za Zespół Podatku od Nieruchomości w Deloitte oraz Liderem grupy Industrials w ramach specjalizacji branżowej Energy, Resources & Industrials w Deloitte. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w zakresie postępowań podatkowych, podatków majątkowych a także rozliczania inwestycji. Realizował liczne projekty dla największych podmiotów w kraju, wielokrotnie reprezentował klientów przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi, często w sprawach precedensowych. Paweł jest jednym z najbardziej doświadczonych doradców podatkowych w Polsce, kilkukrotnie wybieranym w niezależnych rankingach na najlepszego eksperta w zakresie podatku od nieruchomości w Polsce. Jest wykładowcą uniwersyteckim a także współredaktorem Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego odpowiedzialnym za podatki lokalne. Paweł jest współautorem publikacji naukowych, w tym książek poświęconych prawu podatkowemu. Jest autorem komentarza do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym i ustawy o podatku leśnym. Był także ekspertem Rady Konsultacyjnej przy Ministerstwie Finansów, wspierającym merytorycznie zespół ds. podatków i opłat lokalnych.