9.00 +

Rejestracja

9.30 - 9.40

Otwarcie TECHCO Forum

 • dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Forum Rozwoju Przemysłu

09.40 - 10.00

Prognozy i przewidywane trendy dla przemysłu w obecnej rzeczywistości - prezentacja

 • Piotr Hałoń, Senior Manager - Risk Advisory, Deloitte

10.00 - 11.00

I Panel: Kondycja przemysłu - diagnoza na dziś, prognoza na jutro

- Jak bieżąca sytuacja na rynkach gazu i energii wpływa na kondycję przedsiębiorstw?

- Czego potrzebuje przemysł by przetrwać?

- Przemysł netzero w kontekście aktualnych wyzwań – mission impossible?

- Jak aktualna sytuacja geopolityczna wpłynie na tempo zielonej transformacji?

Paneliści:

 • Jakub Wiech, Zastępca Redaktora Naczelnego, Energetyka24
 • Paweł Mzyk, Zastępca Dyrektora ds. Zarzadzania emisjami IOŚ-PIB, Kierownik KOBiZE
 • Krzysztof Mrówczyński, Menedżer ds. Analiz Sektorowych, Departament Analiz Makroekonomicznych, Pekao SA
 • Adam Burda, Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Energetyka, Paliwa i Nowe Technologie, PKO BP

Moderator:

 • Paweł Banasik, Partner, Lider Grupy Industrials, Deloitte

11.00 – 11.20

Przerwa kawowa

Wywiad ze strefy meeting points - Program „Odpowiedzialność i Troska” oczami Realizatora.

 

 • Bożena Cichocka, Prezes Zarządu, Fundacja ANWIL

Moderator:

 • Michał Bielski, Koordynator, Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”

Forum Środowiskowe

11.20 - 11.35

Prezentacja dot. trendów i kierunków zmian z obszaru środowiska

 • Katarzyna Marczuk-Pieńkowska, Adwokat, Senior Associate, Dentons
 • Anna Czeboćko, Associate, Dentons 

11.35 – 12.20

Prezentacje rozwiązań z obszaru środowisko – energetyka

11.35 – 11.50

Środowiskowe aspekty REpowerEU

 • dr Sergiusz Urban, Partner, Radca Prawny, WKB

11.50 – 12.05

Innowacje w zakresie zrównoważonej energii

 • Marcin Lewenstein, Innovation Officer, InnoEnergy

12.05 - 12.20

Mierzenie śladu węglowego – czy to się opłaca?

 • Tomasz Radomski, CEO & Head of Sales, Atos Polska
 • Agnieszka Łyczak - Szymczyk, Sustainability Manager, BASF Polska

Moderator:

 • Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

12.20 - 12.40

Przerwa kawowa

Wywiad ze strefy meeting point - Program Odpowiedzialność i Troska oczami Realizatora

 

 • Jarosław Muczek, Head of Communications & Governmental Relations, BASF Polska

Moderator:

 • Magdalena Greśkiewicz - Sekretariat Programu „Odpowiedzialność i Troska”

Forum Rozwoju Przemysłu

12.40 - 12.55

Koło ratunkowe dla przemysłu - nieoczywiste sposoby finansowania innowacji

 • Tomasz Stańczyk, Manager ds. ulg innowacyjnych, Dział Innowacji Ulg i Dotacji, Ayming

12.55 - 13.00

Wręczenie tytułu Ambasadora Polskiej Chemii

13.00 - 13.45

II Panel: Plan awaryjny przemysłu. Konsekwencje, priorytety, rozwiązania

- Przemysł to system naczyń połączonych – jak destabilizacja jednego elementu może wywołać efekt domina w całym łańcuchu dostaw?  

- Jak utrzymać produkcję w obliczu kryzysu? Strategia działania i reagowania w niestabilnych czasach.  

- Koło ratunkowe dla przedsiębiorców – czego potrzebujemy, żeby przetrwać?  

Paneliści:

 • Jakub Faryś, Prezes, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego
 • Zbigniew Paprocki, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa Azoty
 • Kamil Orzeł, Dyrektor Departamentu Regulacji, KGHM Polska Miedź
 • dr hab. Piotr Stankiewicz, Dyrektor Programu Przemysł, Fundacja Forum Energii

Moderator:

 • Aleksander Szpor, Kierownik programu Sprawiedliwa Transformacja, Instrat

13.45 - 14.30

Lunch - Restauracja „Pora Karmienia”

Forum Środowiskowe

14.30 - 14.40

Rozmowa 1x1 - 30-lecie Programu "Odpowiedzialność i Troska" w Polsce

 • Michał Bielski, Starszy Specjalista ds. Marketingu i PR, Sekretariat Programu "Odpowiedzialność i Troska"

Moderator:

 • Klaudia Kleps, Koordynator Pionu Rzecznictwa i Legislacji, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego, Przewodnicząca Kapituły Programu "Odpowiedzialność i Troska" 

14.40 - 14.50

Wręczenie certyfikatów Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care

14.50 - 15.35

III Panel: ESG – jak skutecznie zmierzyć się z zieloną rewolucją?

- Wpływ ESG na łańcuchy dostaw – w oczekiwaniu na rewolucję. Zmiana w relacjach B2B i B2C 

- Pandemia i wojna a ESG. Jak światowe kryzysy wpływają na regulacje? 

- Zielone finansowanie tylko dla wybranych? Podejście sektora bankowego do zrównoważonego rozwoju i ESG 

- Sukces czy wyzwanie? ESG w branży chemicznej  

Paneliści:

 • Anna Milewska- Andrzejak, Dyrektor Centrum Biznesowego Łódź., BOŚ Bank
 • Monika Płońska, Kierownik Projektu, Dział Zrównoważonego Rozwoju Biznesu, PKN ORLEN
 • Urszula Jóźwiak, Prezes Zarządu Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut ESG
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń, Profesor na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, Kierownik Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Opadów

Moderator:

 • Paweł Dudojc, Counsel, DWF

15.35 - 16.05

Prezentacje rozwiązań z obszaru środowisko - energetyka

15.35 - 15.50

Obieg zamknięty tworzyw sztucznych

 • Łukasz Kordon, Business Manager, Evonik

15.50 - 16.05

Digitalizacja - przykłady podnoszenia efektywności energetycznej w przemyśle chemicznym

 • Maciej Gontarski, Presales Consulting Professional, Siemens

16.05 - 16.55

ESG w praktyce – specjalny warsztat dla uczestników konferencji

- Dlaczego dane to klucz do ESG?

- Rola i znaczenie ESG Governance.

- Jak ustrukturyzować proces budowania systemu ESG? Od czego zacząć?

- "Audyt otwarcia" ESG.

- Przygotowanie ram systemu ESG.

- Co składa się na wdrożenie?

- Wsparcie powdrożeniowe.

 

 • Paweł Dudojc, Counsel, DWF

19.30 - 20.15

Rozpoczęcie kolacji w tunelu oceanicznym

20.15 +

Dalsza część kolacji w orientarium

Forum Bezpieczeństwa

9.30 - 10.15

IV Panel: Inwestycje w bezpieczeństwo – jak zapobiegać kryzysom?

- Wpływ obecnych zagrożeń i wyzwań na bezpieczeństwo procesowe i technologiczne 

- Projektowanie instalacji w obecnym czasie, czy możliwe jest uwzględnienie wszystkich potencjalnych ryzyk i zagrożeń? 

- Produkcja bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów – wyzwania a możliwości 

Paneliści:

 • dr Arkadiusz Sułek, Prezes Zarządu, PROZAP
 • Mirosław Skowron, Członek Zarządu, Ciech S.A.
 • Jarosław Pudzianowski, Główny Ekspert, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
 • Marek Kubiak, Kierownik Biura Technologicznego, ANWIL

Moderator:

 • Piotr Grobelny, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Prewencji, PCC Rokita

10.15 – 10.30

Rozmowa 1x1: Strategia ds. zrównoważonych chemikaliów (CSS)

 • Kamil Szydłowski, Policy Officer, BASF Polska

Moderator:

 • dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

10.30 - 11.30

Blok prezentacji rozwiązań z obszaru bezpieczeństwo

10.30 - 10:45

Możliwości dzisiejszej techniki w zdalnym nadzorowaniu miejsc pracy podczas przestoju technologicznego

 • Michał Motyka, Dyrektor Sprzedaży i Marketingu, Dräger Polska

10.45 - 11.00

Zapewnienie bezpieczeństwa personelu podczas serwisowania systemów detekcji gazów

 • Marek Hiero, Dyrektor techniczny ds. sprzedaży, Atest Gaz

 

11.00 - 11.15

Prezentacja nt. badań materiałów niebezpiecznych w myśl przepisów Umowy ADR oraz Rozporządzenia CLP.

 • Paulina Flasińska, Kierownik Laboratorium Badania Niebezpiecznych Właściwości Materiałów, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

11.15 - 11.30

Jak sprostać wyzwaniom z zakresu odpowiedzialnego zarządzania infrastrukturą produkcyjną, ochrony zdrowia personelu i środowiska naturalnego w zgodzie z trendami i zmieniającą się rzeczywistością?

 • Szczepan Gorbacz, Prezes Zarządu, Amargo

11.30 - 11.50

Przerwa kawowa

Forum Środowiskowe

11.50 - 12.35

Prezentacje rozwiązań z obszaru środowisko

11.50 - 12.05

IT w służbie klimatu - czyli cyfryzacja, digital twin i sztuczna inteligencja jako środki wspierające cele dekarbonizacyjne

 • Aleksandra Tyszkiewicz, Head of GDC – Digital Transformation Consulting Practice, ATOS Polska
 • Jakub Krysicki, Senior Consultant / Digital Strategy, Insight, Experience and Automation Manager, ATOS Polska

12.05 - 12.20

Rozwiązania pro-ekologiczne w nowoczesnym laboratorium analitycznym

 • Monika Partyka, Dyrektor Badań i Rozwoju, i2 Analytical Poland

 

12.20 - 12.35

Zastosowanie zintegrowanego układu membranowego do odzysku wody ze ścieków powstających w zakładach przemysłowych

 • dr inż. Anna Kowalik-Klimczak, Dyrektor Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

 

12.35 - 13.35

Policz ślad węglowy swojej organizacji - warsztat z monitorowania i zarządzania emisją gazów cieplarnianych

- Wymagania rynkowe i regulacyjne w obliczu kryzysu klimatycznego: przegląd najważniejszych regulacji i trendów w branży chemicznej w kontekście ochrony środowiska
- Ślad węglowy: czym jest, podstawowe definicje i najważniejsze pojęcia (m.in. GHG Protokół, Zakres 1,2,3, gazy cieplarniane (GHG), eq CO2, neutralność klimatyczna, offsety, dekarbonizacja).
- Ślad węglowy organizacji: jak liczyć, monitorować, ograniczać i zarządzać emisjami gazów cieplarnianych. Na co należy zwrócić szczególną uwagę przy wyliczeniach śladu węglowego w branży chemicznej. Jak można zarządzać śladem węglowym przy wykorzystaniu rozwiązania Envirly.
- Dlaczego warto mierzyć ślad węglowy: korzyści finansowe, wizerunkowe, ekologiczne dla firm, mitygacja ryzyk środowiskowych. Jak wprowadzanie prośrodowiskowych działań wpływa na konkurencyjność firm.
- Warsztat z narzędziem Envirly - zarządzanie śladem węglowym organizacji.

 

 • Weronika Czaplewska, Chief Strategy Officer (CSO), Envirly

13.35 - 13.40

Zamknięcie konferencji

13.45

Lunch