SCHEDULE DETAILS Information of Event Schedules

World is committed to making participation in the event a harassment free experience for everyone, regardless of level of experience, gender, gender identity and expression

9.00 +

Rejestracja

9.30 - 9.40

Otwarcie TECHCO Forum

 

 

9.40 - 10.00

Rozmowa z gościem specjalnym

FORUM ROZWOJU PRZEMYSŁU     

10.00 - 10.15

Prezentacja (forecast)

 • Nakreślenie i omówienie czynników (inflacja, geopolityka, dostępność surowców i produktów, dywersyfikacja, legislacja i inne) mających wpływ na kondycję przemysłów energochłonnych lub przemysłu chemicznego wraz ze skutkami;

10.15 - 11.00

I Panel: Kondycja przemysłu - diagnoza na dziś, prognoza na jutro

 • Jak bieżąca sytuacja na rynkach gazu i energii wpływa na kondycję przedsiębiorstw?  
 • Czego potrzebuje przemysł by przetrwać? 

11.00 – 11.20

Przerwa kawowa

FORUM ŚRODOWISKOWE   

11.20 - 11.35

Prezentacja dot. trendów i kierunków zmian z obszaru środowiska

11.35 – 12.20

Prezentacje rozwiązań z obszaru środowisko – bezpieczeństwo energetyczne

 • Dywersyfikacja źródeł energii –  remedium na kryzys energetyczny? 
 • Rola technologii wodorowych i energii jądrowej w transformacji energetyczno-klimatycznej 
 • Jak skutecznie zwiększyć efektywność energetyczną?  

 

12.20 - 12.40

Przerwa kawowa

12.40 - 12.55

Prezentacja rozwiązań z obszaru środowisko – bezpieczeństwo energetyczne

12.55 - 13.40

II Panel: Plan awaryjny przemysłu. Konsekwencje, priorytety, rozwiązania.

 • Przemysł to system naczyń połączonych – jak destabilizacja jednego elementu może wywołać efekt domina w całym łańcuchu dostaw?  
 • Jak utrzymać produkcję w obliczu kryzysu? Strategia działania i reagowania w niestabilnych czasach.  
 • Koło ratunkowe dla przedsiębiorców – czego potrzebujemy, żeby przetrwać?  
 • Przemysł netzero w kontekście aktualnych wyzwań – mission impossible?   

13.40 - 14.30

Lunch

14.30 - 14.40

Rozmowa 1X1 - 30-lecie Programu Odpowiedzialność i Troska w Polsce

14.40- 15.25

III Panel: ESG – jak skutecznie zmierzyć się z zieloną rewolucją?

 • Wpływ ESG na łańcuchy dostaw – w oczekiwaniu na rewolucję. Zmiana w relacjach B2B i B2C 
 • Pandemia i wojna a ESG. Jak światowe kryzysy wpływają na regulacje? 
 • Zielone finansowanie tylko dla wybranych? Podejście sektora bankowego do zrównoważonego rozwoju i ESG 
 • Sukces czy wyzwanie? ESG w branży chemicznej  

15.25 - 16.10

Prezentacje rozwiązań z obszaru środowisko - rozwiązania dla środowiska

 • W kierunku zrównoważonej produkcji – jak skutecznie ograniczać oddziaływanie na środowisko?  
 • Ekoprojektowanie, symbioza gospodarcza, edukacja – dobre praktyki wdrożenia GOZ 
 • Przemysł dla wody, woda dla przemysłu – jak chronić znikające zasoby? 
 • Misja czyste powietrze – regulacje i rozwiązania 

16.10 – 17.00

Warsztat ESG

 • ESG w praktyce – specjalny warsztat dla uczestników konferencji

19.30

Kolacja networkingowa

9.30 - 10.15

IV Panel: Inwestycje w bezpieczeństwo – jak zapobiegać kryzysom?

 • Wpływ obecnych zagrożeń i wyzwań na bezpieczeństwo procesowe i technologiczne 
 • Projektowanie instalacji w obecnym czasie, czy możliwe jest uwzględnienie wszystkich potencjalnych ryzyk i zagrożeń? 
 • Produkcja bezpiecznych i zrównoważonych chemikaliów – wyzwania a możliwości 

10.15 – 10.30

Rozmowa 1x1: Strategia ds. zrównoważonych chemikaliów (CSS)

10.30 - 11.30

Prezentacje rozwiązań z obszaru bezpieczeństwo

 • Jak poprawić bezpieczeństwo? Jak wprowadzić najnowsze rozwiązania w istniejące procesy i technologie? 
 • Dostępne rozwiązania, nowe technologie, inwestycje związane z bezpieczną i zrównoważoną produkcją  

11.30 - 11.50

Przerwa kawowa

11.50 - 12.50

Prezentacje rozwiązań z obszaru środowiska

 • W kierunku zrównoważonej produkcji – jak skutecznie ograniczać oddziaływanie na środowisko?  
 • Ekoprojektowanie, symbioza gospodarcza, edukacja – dobre praktyki wdrożenia GOZ 
 • Przemysł dla wody, woda dla przemysłu – jak chronić znikające zasoby? 
 • Misja czyste powietrze – regulacje i rozwiązania 

12.50 - 13.50

Warsztat - ślad węglowy

 • Jak policzyć ślad węglowy w Twojej firmie?
 • Odpowiedzialne zarządzanie środowiskowe - w jaki sposób organizacja wpływa na klimat?
 • Rekomendacja działań ograniczających emisję CO2

13.50 - 13.55

Zamknięcie konferencji

13.55

Lunch

09.40 - 10.00

Prognozy i przewidywane trendy dla przemysłu w obecnej rzeczywistości - prezentacja

 • Piotr Hałoń, Senior Manager - Risk Advisory, Deloitte

10.00 - 11.00

I Panel: Kondycja przemysłu - diagnoza na dziś, prognoza na jutro

- Jak bieżąca sytuacja na rynkach gazu i energii wpływa na kondycję przedsiębiorstw?

- Czego potrzebuje przemysł by przetrwać?

- Przemysł netzero w kontekście aktualnych wyzwań – mission impossible?

- Jak aktualna sytuacja geopolityczna wpłynie na tempo zielonej transformacji?

Paneliści:

 • Jakub Wiech, Zastępca Redaktora Naczelnego, Energetyka24
 • Paweł Mzyk, Zastępca Dyrektora ds. Zarzadzania emisjami IOŚ-PIB, Kierownik KOBiZE
 • Krzysztof Mrówczyński, Menedżer ds. Analiz Sektorowych, Departament Analiz Makroekonomicznych, Pekao SA
 • Adam Burda, Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Energetyka, Paliwa i Nowe Technologie, PKO BP

Moderator:

 • Paweł Banasik, Partner, Lider Grupy Industrials, Deloitte

HURRY UP! Book your Seat

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?