LISTEN TO THE Keynote Speakers

Jakub Krysicki

Senior Consultant / Digital Strategy, Insight, Experience and Automation Manager, ATOS Polska

Urszula Jóźwiak

Prezes Zarządu Fundacji im. XBW Ignacego Krasickiego, Instytut ESG

Jarosław Pudzianowski

Główny Ekspert, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Aleksandra Tyszkiewicz

Head of GDC – Digital Transformation Consulting Practice, ATOS Polska

dr inż. Anna Kowalik-Klimczak

Dyrektor Centrum Biogospodarki i Ekoinnowacji, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji

Marcin Lewenstein

Innovation Officer, InnoEnergy

HURRY UP! Book your Seat

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?