LISTEN TO THE Keynote Speakers

Grzegorz Semerjak

Grzegorz Semerjak, Dyrektor Technologii i Rozwoju, ORLEN Południe

Szymon Domagalski

Radca ds. Regulacji, Pion Rzecznictwa i Legislacji, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Henrik Laursen

Deputy Head of Unit (Unit ENV.B2: Safe and Sustainable Chemicals), Directorate General Environment, European Commission

Renata Auchimik

Ekspert, Dział Regulacji, ORLEN

Piotr Mikusek

Manager ds. regulacji energetycznych, Grupa Azoty

Maciej Pyrka

Zastępca Kierownika Zespołu Strategii, Analiz i Aukcji, KOBIZE

HURRY UP! Book your Seat

SUBSCRIBE TO NEWSLETTER

Want Something Extra?