speaker-photo

dr Arkadiusz Sułek

Prezes Zarządu, PROZAP Sp. z o.o.

Tytuł doktora uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Nauk Ekonomicznych (Informatyka i Ekonometria) oraz Wydziału Zarządzania. Ukończył studia Executive MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz ISCTE Business School w Lizbonie. Uczestnik międzynarodowego programu edukacyjnego w Katholieke Universiteit Leuven w Belgii.

Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i wdrażaniu strategii biznesowych ukierunkowanych na wzrost wartości przedsiębiorstwa, restrukturyzacji i zarządzaniu dużymi przedsiębiorstwami, projektami inwestycyjnymi oraz M&A, a także doskonałą znajomość specyfiki sektora energetycznego oraz zasad działania rynków energii i gazu. Potwierdzone w praktyce zdolności przywódcze oraz umiejętność kierowania zespołami w otoczeniu międzynarodowym.