speaker-photo

dr hab. Piotr Stankiewicz

Dyrektor Programu Przemysł, Fundacja Forum Energii

Socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyrektor Programu Przemysł w Forum Energii. Realizuje projekty na styku nauki, sektora publicznego i biznesu. Specjalizuje się w społecznych aspektach wdrażania technologii związanych z transformacją energetyczno-klimatyczną. W Forum Energii odpowiedzialny za program transformacji przemysłu ze szczególnym naciskiem na jego dekarbonizację. Od ponad dziesięciu lat bada wdrażanie programu polskiej energetyki jądrowej, kontrowersje wokół poszukiwania gazu łupkowego oraz strategie niskoemisyjnej transformacji przedsiębiorstw. Prowadził badania na uniwersytetach w Kolonii i Hamburgu. Był dyrektorem Łukasiewicz-Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ. Ukończył program Leadership Academy for Poland. Wydał książkę „Gra w Atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce”.