speaker-photo

Katarzyna Marczuk-Pieńkowska

Adwokat, Senior Associate, Dentons

Adwokat, senior associate w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem Zespołu Ochrony Środowiska.

Specjalizuje się w prawie administracyjnym, w szczególności w prawie ochrony środowiska, prawie budowlanym i planistycznym. W swojej praktyce koncentruje się na zagadnieniach prawnych dotyczących oceny oddziaływania na środowisko (w tym z udziałem podmiotów i organizacji, których celem jest blokowanie inwestycji), prawa wodnego, pozwoleń zintegrowanych (IPPC), gospodarki odpadami, rekultywacji gruntów oraz projektów deweloperskich i infrastrukturalnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowoadministracyjnych, jak i cywilnych. Uczestniczyła w przygotowywaniu licznych raportów due diligence, memorandum i opinii prawnych, z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska. Doradzała kluczowym graczom na rynku energii odnawialnej (w szczególności związanych z projektami w zakresie farm wiatrowych i biogazowni) oraz nieruchomości, w tym także w związku z ich udziałem w postępowaniach nieważnościowych oraz wznowieniowych w kontekście pozwoleń środowiskowych.