speaker-photo

Anna Czeboćko

Associate, Dentons

Associate w warszawskim biurze kancelarii Dentons, jest członkiem Praktyki Ochrony Środowiska. Wspiera klientów Dentons pod kątem środowiskowym w transakcjach kupna i sprzedaży nieruchomości, w szczególności przygotowując raporty due diligence. W ramach praktyki zawodowej doradza głównie klientom z sektora nieruchomościowego, energetycznego oraz chemicznego w zakresie regulacji związanych z ochroną środowiska oraz procesem budowlanym.

Ponadto, koncentruje się na kwestiach prawnych związanych z regulacjami chemicznymi, gospodarką wodno-ściekową, gospodarką odpadami, a także zanieczyszczeniami środowiska.