speaker-photo

Michał Motyka

Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu, Dräger Polska Sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. Zawodowo związany od roku 2010 z uczelnią, jako wykładowca tematyki związanej z bezpieczeństwem pracy oraz analizą ryzyka procesowego.

W latach 2013 - 2015 podjął się zarządzania pionem realizacji projektów przemysłowych w firmie Buchen Industrial Services Polska. Nadzorował w tym okresie krajowe jak i zagraniczne prace związane z serwisem hydrodynamicznym, załadunkiem próżniowym oraz wymianą katalizatorów w reaktorach. Następnie w roku 2016 objął stanowisko prezesa spółki HSE System, gdzie stworzył dział nadzoru nad bezpieczeństwem przestojów przemysłowych. Realizował kontrakty w największych zakładach petrochemicznych w Polsce oraz Izraelu.

Od roku 2019 dołączył do Dräger Polska na stanowisko Sales and Marketing Manager gdzie odpowiedzialny jest za strategię sprzedaży jak i strategię marketingową departamentu Safety.

Połączył swoje zainteresowania z misją zawodową i rozpoczął proces tworzenia lokalnego biura technicznego ukierunkowanego na analizy bezpieczeństwa w przemyśle.