speaker-photo

dr inż. Anna Zalewska

Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Pracuje w PIPC od marca 2017 roku.

Zajmuje się zagadnieniami z zakresu materiałów polimerowych, gospodarki obiegu zamkniętego, klasyfikacji substancji chemicznych (REACH, CLP, ECHA), nanomateriałów, a także regulacji związanych z bezpieczeństwem procesowym, produktowym, jak i BHP. Ponadto ochroną pozycji konkurencyjnej przemysłu chemicznego, edukacją i współpracą nauka - przemysł, innowacjami, a także wsparciem obszaru ochrony środowiska. Jest koordynatorem Komisji Bezpieczeństwa i Techniki, Badań i Innowacji oraz Forum ds. Klasyfikacji i Forum ds. Ochrony Przeciwpożarowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała min. w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii pracując na stanowisku Adiunkta jako specjalista w zakresie śladowej analizy substancji chemicznych metodą różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów.

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, doktor nauk chemicznych z zakresu Technologii Materiałów Wysokoenergetycznych i Bezpieczeństwa Procesów Chemicznych. Specjalizowała się w zakresie wykrywania i analizy śladowych ilości substancji chemicznych. Brała udział w wielu konferencjach naukowych, na których prezentowała swoje osiągnięcia. Współautor publikacji naukowych.