speaker-photo

Monika Płońska

Kierownik Projektu, Dział Zrównoważonego Rozwoju Biznesu, Obszar Strategii i Innowacji oraz Relacji Inwestorskich, PKN ORLEN S.A.

Menadżer zarządzania zrównoważonym rozwojem w europejskich koncernach w sektorze naftowym, energetycznym i nawozowo-chemicznym. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Ekspert „Zielonego Przemysłu” w Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Wykładowca akademicki w dziedzinie ekonomii i zarządzania. Doktorantka w dyscyplinie zarządzania strategicznego zrównoważonym rozwojem. Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju, zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i Nowej Taksonomii UE, zarządzaniu kwestiami ESG i raportowaniu niefinansowym zgodnie z międzynarodowymi standardami (m.in. GRI, IIRC, TCFD). W Grupie ORLEN odpowiedzialna za opracowanie i wdrożenie strategii zrównoważonego rozwoju, ratingi i oceny ESG, przygotowanie koncernu do emisji green bonds i pozyskania zrównoważonego finansowania.