speaker-photo

Marek Kubiak

Kierownik Biura Technologicznego, ANWIL

Od początku kariery zawodowej, od 20 lat, związany z ANWILEM, gdzie zajmował stanowiska obsługi bezpośredniej instalacji procesowych, zastępcy kierownika zmiany wytwórni amoniaku, technologa w wytwórni amoniaku, kierownika wydziału gazu syntezowego oraz zastępcy kierownika wytwórni amoniaku.
Od stycznia 2022 r. kierownik biura technologii produkcji w ANWILU.

Absolwent Politechniki Bydgoskiej oraz studiów podyplomowych Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Chemicznej oraz Politechniki Łódzkiej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Środowiska, specjalność Bezpieczeństwo Procesów Chemicznych, a także Wyższej Szkoły Zrządzania i Bankowości w Poznaniu w zakresie zarządzanie projektami PMI Global R.E.P.