speaker-photo

Tomasz Stańczyk

Manager ds. ulg innowacyjnych, Dział Innowacji Ulg i Dotacji, Ayming Polska Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Podczas pracy przy projektach przemysłowych zdobył doświadczenie z zakresu realizacji, zarządzania oraz nadzoru nad przedsięwzięciami badawczo- rozwojowymi. Jest współautorem licznych zgłoszeń patentowych oraz kilkunastu publikacji naukowych z zakresu elektroniki, fotoniki i optyki.

Podczas dotychczasowej kariery zawodowej kierował zespołem R&D realizującym innowacyjne projekty z zakresu nowych technologii, a w szczególności fotoniki, elektroniki i technologii światłowodowych.

Podczas kilkuletniej pracy w Ayming miał okazję prowadzić ponad 80 projektów rozliczenia ulgi B+R, w tym u największych polskich firm przemysłowych. Obecnie zarządza zespołem konsultantów wspierających przedsiębiorstwa w opracowywaniu, wdrażaniu i korzystaniu z rozbudowanych strategii finansowania innowacji obejmujących ulgi proinnowacyjne oraz inne zachęty finansowe.